Neem contact met ons op
(053) 487 59 95

 • Blog: Betrokkenheid partners bij het pijnrevalidatieproces

Betrokkenheid partners bij het pijnrevalidatieproces

Inka Logister-Proost (ergotherapeut) en Johanna Siefke (psycholoog)
11-04-2022

Indicatie leestijd: 3 minuten

In deze blog leest u:

 • perspectief van partner op pijngedrag
 • wetenschappelijke onderbouwing partnergerichte interventies
 • betrokkenheid partners bij Roessingh Pijnrevalidatie
 • praktische tips om de relatie tussen cliënt en partner te bevorderen

Perspectief partner op pijngedrag

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het volgende:

 • De opvattingen van partners over chronisch pijn van hun dierbare beïnvloeden de verklaringen en gedrag van de partners en hun wil om het te begrijpen.
 • Kritische/vijandige reacties van de partner versterken het pijngedrag van hun vrouw/man met chronisch pijn.
 • De relatie tussen chronische pijn en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven kan complex zijn en contextueel bepaald worden door de kenmerken van de relatie (zoals de persoonlijkheid van de partner). (Burns, et all, 2018 en 2019, Suso-Ribera, C. et all, 2018)

Johanna Siefke, psycholoog bij Roessingh Pijnrevalidatie:

“In gesprekken samen met cliënt en partner merk ik dat er vaak veel aannames over gedrag en gevoelens van de ander worden gemaakt zonder dat er ooit direct gevraagd werd of dat wel klopt. Door dat bespreekbaar te maken, te benoemen wat de wensen van elkaar aan de ander zijn en de steun en fijne momenten met elkaar te benadrukken, worden de partnergesprekken als behulpzaam en waardevolle toevoeging van het traject ervaren.”

Wetenschappelijke onderbouwing partnergerichte interventies

Partnergerichte interventies zouden de positieve effecten van behandelingen kunnen maximaliseren. (Suso-Ribera et all, 2018)

Als de verwarring en twijfel van de partner over de pijn van hun dierbare verband houdt met negatief gedrag en attributies, dan kan het wijzigen van deze percepties een fundamenteel interventiedoel zijn. (Burns et all, 2019)

Bevindingen suggereren dat het vervangen van interne en negatieve attributies van de echtgenoot door externe, meelevende en accepterende verklaringen van het gedrag van hun vrouw/man met chronisch pijn, nuttige therapeutische doelen kunnen zijn. (Burns et al, 2018)

Uit de review van Smith et all (2019) blijkt dat partnergerichte interventies resulteerden in statistisch significante verbeteringen in pijnintensiteit, in vergelijking met vergelijkingsgroepen. De meest gebruikte interventies:

 • Partners voorlichten over pijn was de meest gebruikte strategie (83%).
 • Gezamenlijk toegediende ontspannings- of meditatievaardigheden (48%).
 • Cognitief-gedragsmatige vaardigheden gezamenlijk aanbieden aan paren (39%).
 • Echtparen leren hoe ze hulp kunnen vragen en bieden (30%).
 • Partners aanmoedigen om versterkend pijngedrag te vermijden (39%).
 • Aan cliënt en diens partner vragen om doelen te stellen (30%).

 

Betrokkenheid partners bij Roessingh Pijnrevalidatie

Tijdens ons behandeltraject proberen we de partners van cliënten te betrekken, door ze samen met de cliënt voor een sessie uit te nodigen. Hier kunnen cliënt en partner één op één aan de behandelaar vragen stellen en problemen bespreken.

Daarnaast organiseren wij ieder kwartaal een bijeenkomst voor partners en cliënten samen. Hier krijgen partners van onze cliënten informatie over de verschillende processen die bij aanhoudende pijnklachten van belang zijn.

We informeren ook praktisch over manieren hoe ze hun dierbare het best steunen en we moedigen hen aan om vooral met elkaar te (blijven) communiceren. Hierbij is zeker ook ruimte voor de gevoelens en gedachten van de partner zelf, het van belang om zich te uiten en te bespreken wat de partner nodig heeft om zich goed te voelen.

 

Praktische tips om de relatie tussen cliënt en partner te bevorderen.

 • Succesvolle communicatie

De hevigheid van de klachten en bijkomende problemen (b.v. vermoeidheid, kort lontje) wisselen van dag tot dag. Juist daarom is het van belang om elke dag opnieuw (kort) hierover te communiceren.

Aangezien de pijnklachten wisselend zijn, is begrip belangrijk: wat vandaag mogelijk is, kan morgen niet of deels haalbaar zijn.

Goede communicatie is de belangrijkste stap om begrip te krijgen voor elkaar. Dus niet alleen inchecken bij zichzelf, maar ook bij elkaar.

 • Nieuw gedrag

Complimenten versterken gedrag. Als een partner weet wat de uitdagingen zijn ten aanzien van nieuw gedrag (vanuit het revalidatieproces), krijgt de partner oog voor nieuwe strategieën.

Partners begrijpen het nieuwe gedrag, kunnen dit positief bekrachtigen en kunnen meedenken in oplossingsrichtingen waarbij de cliënt niet haar/zijn zelfstandigheid verliest.

Het complimenteren en vermijden van oordelen/adviezen bevordert het zelfvertrouwen.

 • Zelfzorg partner

Is er aandacht voor de gevoelens en gedachten van de partner? Ervaart de partner dat sociale rollen veranderen, is er sprake van gelijkwaardigheid, hoe is de beleving van intimiteit/seksualiteit? Is er sprake van ervaren mantelzorg belasting?

Zijn partners zelf in staat goed voor zichzelf te zorgen in de huidige situatie? Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte voor eigen hobby’s en interesses?

 

Bronnen:

– Burns, J.W. et all. Spouse Criticism/Hostility Toward Partners With Chronic Pain: The Role of Spouse Attributions for Patient Control Over Pain Behaviors. The Journal of Pain 2018(19-11);1308-1317

– Burns, J.W. et all. Spouse and Patient Beliefs and Perceptions About Chronic Pain: Effects on Couple   Interactions and Patient Pain Behavior. The Journal of Pain 2019(20-10);1176-1186

– Smith, S.M. et all. Couple Interventions for Chronic Pain. The Clinical Journal of Pain, 2019(35-11);916-922

– Suso-Ribera, C. et all. Pain Intensity Is Not Always Associated with Poorer Health Status: Exploring the Moderating Role of Spouse Personality. Volume 2018 |Article ID 7927656 | https://doi.org/10.1155/2018/7927656

 


Terug naar Acceptance and Commitment Therapyoverzicht