Neem contact met ons op
088 567 01 95

Intake en behandeling

U kunt naar Roessingh Pijnrevalidatie worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Screening

Nadat u verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist plannen we binnen enkele weken een eerste screeningsgesprek met u. U vult vooraf online vragenlijsten in en tijdens de screening geven we meer informatie over het traject en kijken we of uw hulpvraag passend is voor ons traject of het revalidatietraject bij het Roessingh (gezamenlijke triage). Het screeningsgesprek duurt 25 minuten en is kosteloos.

Intakefase

Na het screeningsgesprek met de casemanager volgt een multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, fysiotherapeut en de revalidatiearts. Aan de hand van uw hulpvraag, de uitkomsten van de vragenlijsten en conclusie van de multidisciplinaire intakes wordt een behandelvoorstel gedaan, deze wordt door de casemanager in het adviesgesprek met u besproken.

Het behandelplan en de behandeling

Het behandelplan bestaat uit; de conclusie van het intaketraject, de behandeldoelen, het behandeladvies en de voorgestelde modules. De aangeboden modules hebben als gezamenlijk doel u beter te leren omgaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke subdoelen op.

De modules die tijdens uw behandeling worden ingezet zijn:

Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel. Voor meer informatie kunt u op de bovenstaande modules klikken.

Duur van de behandeling

Een behandeltraject duurt ongeveer 16 weken. Er zijn in deze periode drie of vier behandelmomenten in de week bij Roessingh Pijnrevalidatie. De casemanager evalueert tussentijds de behandeldoelen met de cliënt en indien wenselijk kunnen er aanpassingen binnen het traject volgen.

In de laatste fase van het revalidatietraject bereidt men zich voor op de periode na ontslag, waarbij de aangeleerde vaardigheden blijvend toegepast worden. Dit gebeurt met behulp van een Veerkrachtprofiel (voorheen terugvalpreventieplan). Drie maanden na het beëindigen van het behandeltraject volgt een nazorg afspraak om het geleerde nog eens door te nemen en te kijken of er nog aanvullende begeleiding in de 1e lijn nodig is.

Actieve houding

Bij veel medische behandelingen dient men zich min of meer over te geven aan datgene wat de arts van plan is te doen. Bij de revalidatie ligt het accent vooral op een actieve medewerking van de cliënt. Niet alleen tijdens de behandelmomenten is inzet noodzakelijk maar ook thuis dienen bepaalde opdrachten uitgevoerd te worden. Op deze manier wordt een verandering van leefstijl tot stand gebracht.