Neem contact met ons op
(053) 487 59 95

Intake en behandeling

Een compleet palet aan pijnrevalidatie

Roessingh Pijnrevalidatie en Roessingh, Centrum voor Revalidatie bieden samen een compleet palet aan pijnrevalidatie aan. Binnen het revalidatiecentrum wordt hoogcomplexe revalidatie aangeboden (met name klinische trajecten) en bij Roessingh Pijnrevalidatie kun je terecht voor middelcomplexe poliklinische revalidatie.

Er is één gezamenlijke intakeprocedure voor Roessingh Pijnrevalidatie en Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Tijdens deze intake beoordeelt een revalidatiearts waar je het beste geholpen kunt worden. Na de intake word je doorverwezen naar een van beide organisaties, waar vervolgens de behandeling start.

Screening

Nadat je verwezen bent door je huisarts of medisch specialist plannen we binnen enkele weken een eerste screeningsgesprek. Je vult vooraf online vragenlijsten in en tijdens de screening geven we meer informatie over het traject en kijken we of je hulpvraag passend is voor ons traject of het revalidatietraject bij Roessingh (gezamenlijke triage). Het screeningsgesprek duurt 25 minuten en is kosteloos.

Intakefase

Na het screeningsgesprek met de casemanager volgt een multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake word je gezien door een (GZ-)psycholoog, fysiotherapeut en de revalidatiearts. Aan de hand van je hulpvraag, de uitkomsten van de vragenlijsten en conclusie van de multidisciplinaire intakes wordt een behandelvoorstel gedaan. Deze wordt door de casemanager in het adviesgesprek met je besproken. Het kan zijn dat je bij Roessingh Pijnrevalidatie gaat starten met een 16-weken durend poliklinisch traject of bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie een (poli)klinisch traject gaat volgen; individueel of in een groep.

De behandeling bij Roessingh Pijnrevalidatie

De behandeling bij Roessingh Pijnrevalidatie duurt 16 weken, waarbij je gemiddeld 2-3 dagdelen per week afspraken hebt. De aangeboden modules hebben als doel je beter te leren omgaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Per module stel je samen met de betreffende therapeut je persoonlijke subdoelen op.

De modules die tijdens je behandeling worden ingezet zijn:

Sommige modules zijn in groepsverband, alle gesprekken zijn individueel. Voor meer informatie kun je op de bovenstaande modules klikken.