Neem contact met ons op
(053) 487 59 95

Module individuele ergotherapie

Het blijkt dat er veel winst te behalen is voor wat betreft de pijnbeleving en het energieniveau wanneer u in staat bent om uw activiteiten te doseren en voldoende rustmomenten in te bouwen. Leren plannen, inschatten of een activiteit haalbaar is en weten hoeveel activiteiten u kunt doen, zonder uzelf over of onder te belasten, is een hele uitdaging. Een eerste stap is om inzicht te krijgen in uw activiteitenniveau en energieverbruik op een dag of week. Het bijhouden van een activiteitendagboek is een belangrijk middel in dit bewustwordingsproces. Het registeren van activiteiten helpt tevens om zicht te krijgen op wat bij u energiegevers zijn en energievreters. U werkt in deze module aan het vinden van balans tussen wat u doet en wat u kunt (belasting – belastbaarheid). Uiteindelijk is de verwachting dat er door een andere manier van denken en een aangepaste levenswijze u meer energie en ontspanning zal geven.

Deze module bestaat uit 6 individuele sessies, begeleid door een ergotherapeut.