Neem contact met ons op
(053) 487 59 95

Vergoeding

Roessingh Pijnrevalidatie valt onder de basisverzekering

De revalidatiezorg van Roessingh Pijnrevalidatie valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het programma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit de zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico). Daarvoor hebben we soms een machtigingsaanvraag van de zorgverzekeraar nodig.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van Roessingh Pijnrevalidatie (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op het eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u of uw patiënt contact opnemen met ons.